top of page
logo_jgia_red.png
openbare demonstratie

| MEISJES PROJECT

| Ontstaan

 

Het meisjesproject is ontstaan uit de vrouwenavond die plaatsvond tijdens de Spanjereis in 2019. Tijdens die avond werd er een wellnessavond georganiseerd.

Uit dit ontspannend moment, kwamen er spontaan een aantal topics aan bod vanuit de meisjes. Uit deze avond werden er signalen opgevangen, wat zorgde voor het ontstaan van het meisjesproject binnen Jong Gent in Actie.

 

Empowerment van kwetsbare meisjes in armoede is de rode draad doorheen het project. Belangrijke thema’s die we naar voor schuiven zijn wonen, zelfbewustzijn rond seksualiteit en relaties, opbouwen van (zelf)vertrouwen en vergroten van sociaal netwerk.

 

| Wat is het meisjesproject?

 

Het meisjesproject bevat drie modules die zorgvuldig gekozen zijn op basis van gesprekken met tientallen meisjes. Eén keer in de week komen we samen voor het bespreken van de modules en de bijhorende thema’s.

Module 1: Empowerment; macht en kracht

In deze module behandelen we de betekenis van de verschillende soorten macht, bij anderen, bij jezelf en in de samenleving. We werken rond het belang van ‘innerlijke macht’ en veerkracht. We belichten het thema ‘macht’ en focussen ons op strategieën die gaan over empowerment. We bekijken hoe we met onze groep de eigen en sociale kwetsbaarheid kunnen overstijgen. Hierbij staat zelfbewustzijn en reflectie centraal. 

 

Module 2: seksualiteit en gender

In deze module werken we met bewustmaking rond aanvaardbaar seksueel gedrag, seksuele voorlichting, relatievorming en het stellen van grenzen. 

Ook de verschillen tussen mannen en vrouwen in relaties en socio-culturele rolpatronen (gender) komen aan bod. Hierbij bekijken we ook de persoonlijke ontwikkeling van vrouwen in het algemeen. We zetten in op het verwerven van kennis over andere diensten en voorzieningen die kunnen ondersteunen bij vragen en problemen rond seksualiteit en gender.

 

Module 3: Sociale netwerken

In deze module hebben we het over een netwerk en wat dit eigenlijk betekent. Hoe kunnen we contacten opbouwen en connectie maken met andere mensen en organisaties die onze groep concreet kan ondersteunen op lange termijn?

We proberen tijdens deze module in groep tools aan te reiken en te werken aan vertrouwen. Ook individueel gaan we de netwerken blootleggen en evalueren. Positieve netwerken en banden proberen we te versterken.

| Wat willen we bereiken?

 

We willen meisjes vormen die sterker in hun schoenen staan dan ervoor. Dit doen we door te werken rond zelfkennis en belangrijke topics om op termijn hun sociaal netwerk versterken. We willen een signaalfunctie innemen over vrouwen in kwetsbare posities om ons daarna te richten naar beleidsmakers op verschillende niveaus.

bottom of page