top of page
logo_jgia_red.png
Meeting

OVER ONS

Jong Gent in Actie is de jongerenwerking van de drie erkende armoedeverenigingen in Gent, deze zijn de Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen, vzw SIVI en de Zuidpoort. . Volgens de waarden en normen van het jeugdwelzijnswerk en de zes criteria van een armoedevereniging gaat JGiA aan de slag met jongeren om structurele uitsluitingsmechanismen aan te kaarten. Jongeren in armoede nemen op alle niveaus het woord met als doel armoede uit te bannen. De ervaringen van jongeren in armoede zijn de basis om naar de overheid, diensten, het middenveld en het bedrijfsleven te stappen. 

 

​| MISSIE EN VISIE

We werken aan de toekomst van morgen door de unieke brul van jongeren in maatschappelijk kwetsbare situatie met impact te laten weerklinken in de samenleving. 

Jong Gent in Actie biedt als jeugdwelzijnswerkorganisatie een meerwaarde aan jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties. Vanuit de vrije tijd en welzijn, gaan we aan de slag met thema’s die spelen in de leefwereld van de jongeren. Samen met de jongeren zoeken we in deze thema’s signalen waarmee we beleidsgericht veranderingen teweegbrengen. Dit traject is een participatief proces. 

​| VRIJETIJDSWERKING

We bieden jongeren tussen 14 en 26 jaar een groepsgericht vrijetijdsaanbod met als doel de participatiekansen van jongeren in de maatschappij te versterken. Dit doen we door aan de slag te gaan met groepscohesie, de leefwereld van de jongeren te verbreden, sociale vaardigheden te ontwikkelen en uitdagingen aan te bieden waardoor jongeren in groep leren participeren. 

​| TRAJECTBEGELEIDING

De groepswerkers vangen tijdens de vrijetijdswerking hulpvragen op van jongeren. Hiermee gaan ze samen met de jongere en trajectbegeleider aan de slag. Intensieve trajecten worden opgenomen door de trajectbegeleider die jongeren doorheen hun traject bij elke stap ondersteunt en warm doorverwijst wanneer nodig.

| POLITISERENDE WERKING

Politiserend werken is onze corebusiness. Met deze werking trachten we maatschappelijke verandering teweeg te brengen door het beleid in beweging te brengen. Samen met de jongeren streven de jeugdwelzijnswerkers naar een meer sociale rechtvaardige samenleving. Dit wordt op verschillende manieren uitgevoerd, zo loopt er steeds een inhoudelijk traject waarbij de jongeren tweemaandelijks samenkomen rond een door hen bepaald thema en onderwerp. Hiernaast nemen jongeren eveneens deel aan panelgesprekken, studiedagen met het oog de stem van andere jongeren in maatschappelijke kwetsbare situatie te vertolken.

 

| OUTREACHENDE WERKING

De stap naar een organisatie is voor heel wat jongeren een hoge drempel. Naast de vaste werking in het Huis van de Mensenrechten gaan de jeugdwelzijnswerkers om die reden de straat op. Afhankelijk van de noden van de jongeren in deze wijken bouwen de jeugdwelzijnswerkers een vrijetijdswerking, een politiserende werking en trajectbegeleiding op. Dit doen ze nu al in de wijken Nieuw Gent, Sint-Amandsberg, Binnenstad en het Gent-Sint Pietersstation.

​| ONSTAAN

In 2013 begon de Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen met het project Jong Gent in Actie. Dit kwam op vraag van de kinderen van de volwassenen die naar de Beweging gingen. Deze kinderen waren net als hun ouders in het verleden op zoek naar een plaats waar ze zichzelf kunnen zijn.

Meeting

| TEAM

| TEAM

maury.jpg

Amaury Guellec

Outreacher

64639_1599501718024_5320818_n.jpg

Catherine Willaert

Coördinator & vrijwilligerscoach 

Momenteel in ziekteverlof

15894238_10210355395773665_7978386437895448465_n.jpg

Stijn Parmentier

Coördinator & vrijwilligerscoach 

stijn.parmentier@bmlik.be

+32 484 94 07 65

dre.jpg

Andreas Accoe

Groepswerker

Profiel Isabelle.jpg

Isabelle Miango

Trajectbegeleider

Anker // Team
bottom of page