top of page
logo_jgia_red.png
Image by Dane Deaner

TU!S PROJECT

| Ontstaan

Dit project werd opgericht met Stad Gent op basis van de signalen er nog steeds jongeren zijn die geen aansluiting vinden met de maatschappij. In samenwerking met vzw aPart, Stappen en vzw Lejo werden twee kruispuntplekken opgericht. Deze zijn TU!S en In Beeld. Dit project liep af eind 2022. 

 

| Wat is het TU!S project?

 

Een laagdrempelige en veilige plek waar we jongeren willen prikkelen, een brug willen vormen naar externe diensten en linken willen leggen met en rond het netwerk van jongeren. 

 

Specifiek richten we ons op jongeren in precaire levenssituaties, die momenteel weinig of geen aansluiting vinden en zich in scharnierleeftijd bevinden tussen minderjarig- en meerderjarigheid.

 

Dit doen we aan de hand van een laagdremepelige, participatieve en prikkelende aanpak.

| Hoe doen we dit?

  1. Een veilige haven met rust en stabiliteit met als doel et psychologisch welzijn en zelfontplooiing van jongeren te verhogen.

  2. Activiteiten in en rond TU!S met de bedoeling de jongeren uit te dagen en in beweging te brengen. De activiteiten vinden hun inspiratie in Internationale dagen (zoals bijvoorbeeld Dag van de Pinguïn, Dag van de Sport)

  3. Verbinding met zichzelf, de andere en met de maatschappij.

  4. We nemen de signaalfunctie op wanneer we merken dat er zich uitsluitingsmechanismen voordoen bij de doelgroep.

| Wanneer zijn we open?

Dit project liep af eind 2022. 

Voor meer info zie ons programma hieronder of onze Instagram!

bottom of page